SERVEIS 

 

GESTIÓ DEL SEU IMPACTE EN LES EMISSIONS DE


 

CONÈIXER LA SEVA PETJADA DE CARBONI

EMPRESES i d'altres organitzacions

PARTICULARS.

 


Compensació  de la seva 'Petjada de Carboni'


 

 

 

 

UNFCCC / CMNUCC:

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

 

 

ACCION POR EL CLIMA

 

 

 


 

CERTIFICADORS

 

 

 

 

 

 


 

Enllaços útils:

 

 

Secretaría de Cambio Climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIMATE POLICY OBSEVER

N e w s l e t t e r

 

    

 

      AVALUACIÓ DE LA SEVA 'PETJADA DE CARBONI'

 

CONEGUI EL SEU IMPACTE SOBRE LES EMISSIONS GLOBALS DE CO2, per a actuar en conseqüència  

 

ECO2-System Europa els hi ofereix determinar la seva petjada de carboni anual. Es a dir: Les tones equivalents de CO2 associades al consum de combustibles fòsils -consum directe (per a calefacció, per a vehícles pròpis) e indirecte (electricitat, viatges en avió)- derivat de les seves activitats. Tant si es tracta d'una empresa -o d'altre tipus d'organització- com pel que fa a determinar l'impacte, directe e indirecte, sobre les emisions globals de CO2 del consum energètic familiar: l'associat a l'habitatge, a l'us del vehícle privat, a viatges, ... .

D'aquesta manera, coneixent el seu impacte anual pel que fa al principal gas d'efecte hivernacle, podrà decidir adoptar mesures d'estalvi, cambiar procesos, comportaments, hàbits, etc., i així acconseguir reduir en els anys succesius les tones de  CO2 de la seva petjada de carboni.

Addicionalment, coneixer l'anterior li permetrà considerar la conveniència de compensar, totalment  o parcial, aqueixas tones equivalents de CO2 que,  inevitablement, avuí per avuí, generen les seves activitats.

 

 

La sostenibilitat climàtica ens concerneix a tots; per això la nostra invitació s'adreça tant

- a EMPRESES i d'altres organitzacions (com entitats públiques, associacions, clubs, ..)

- a PARTICULARS:  families, Col.lectius, persones a tall individual,

¿Una idea aproximada de la seva petjada de carboni? ¿O, simplement, de l'impacte sobre les emissions de CO2 dels seus darrers viatges -sigui en vehícle privat, avió, tren, ...? Li aferim de calcular-los, sense cap càrrec ni compromís. Contácti'ns: ( @ )  

   CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESES  i d'altres organitzacions: Fer visible el seu compromís mediambiental

Si la seva organització ha assumit com a part de la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC) la preocupació mediambiental, els hi resultarà útil conèixer quina és la incidència anual de les activitats de la seva companyia sobre les emissions globals de CO2; un primer pas per a poder decidir mesures que redueixin aquesta 'petjada de carboni'. Principalment mesures de reducció del seu consum energètic, tant directe (electricitat, combustibles fòssils, ...) com indirecte (viatges en avió del seu personal, serveis logístics, ---).

Per altra banda, cada cop són més les companyies que decideixen controlar les seves emissions i adoptar plans de reducció, i fer-ho públic -via segell o certificació externa*- en una política de transparència molt valorada per accionistes i clientes.  

(*) AENOR, Applus+, EMAS Verificació de Gestió Mediambiental, 'Programa d'Acords Voluntaris' (empreses a Catalunya)

Des de ECO2-SYSTEM Europa els hi oferim, a més de l'avaluació i seguiment anual de la seva 'petjada de carboni' i l'assessorament en l'elaboració del seu pla de reducció d'emissions, gestionar-los aquests tipus de certificació externa.

Contacti'ns sense compromís @

 

Sostenibilitat rendible:

Sumar-se a una iniciativa com les esmentades no necessàriament te perquè representar un increment de costos. Pot inclús ser més aviat el contrari, en la mesura que s'aconsegueixi reduir el consum energètic.

Neutralitat mediambiental:

Les mesures d'eficiència i estalvi energètic tenen sempre uns certs límits. Però poden plantejar-se donar un pas més, cap a aconseguir el prestigiós objectiu de ser 'carbon-neutrals', a base de Compensar total o parcialment l'impacte -avui pe avui inevitable- de la seva organització sobre les emissions globals.     (llegir més sobre això→)

Tornar 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTICULARS: Families, col.lectius, persones a tall individual

Qualsevol vivenda consumeix electricitat que, al menys a curt termini, és inevitable que procedeixi majoritàriament de centrals que produeixen importants emissions de CO2. També consumeix probablement gas natural per a la calefacció i la cuina, produint les corresponenets emissions directes. Sense oblidar-nos dels vehicles privats; ni dels viatges 'extres', de vacances, siguin en avió, tren o vaixell, .., que impliquen una part proporcional d'importants emissions.

Coneixer la seva 'petjada de carboni' a tall personal-familiar és el primer pas per a adoptar una actitud responsable respecte del mediambient: cambiar d'hàbits per tal de reduir la seva contribució directa e indireta a l'acumulació de CO2 a l'atmosfera -el principal GEH (gas d'efecte hivernacle)- y per tant al cambio climático.

Una actitud proactiva que a més pot decidir complementar amb l'operació de compensar aquella part de la seva 'petjada de carboni' que  avuí per avuí resulti inevitable   (legir més sobre això darrer)

@ Contacti'ns sense compromís

Tornar 

 

     ©  EsE, 2017    -        Referencia legal , B65268450 - España