Operador a:

 

 

 

UNION REGISTRY

   SPANISH SECTION

 

 

 

 

 

 

                           

 

R e g i s t r y

 

 

 


 

Enllaços relacionats:

 

 

Unió Europea - Acció pel clima

Sistema  Europeu de Reducció

d'Emissions de CO2

 

 

 UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change

 

 

Ministerio de A. A. y Medio Ambiente Secretaría de Cambio Climático

 

 

 

 

 

 

 


    CLIMATE POLICY OBSERVER

  

    N e w s l e t t e r

 

 

 

 

 

COMPENSACIÓ del seu impacte sobre les emissions globals de CO2

Neutralitzi la seva 'petajada de carboni''     EMPRESES i Organitzacions en general    PARTICULARS: families, grups,

  

¿PERQUÈ COMPENSAR?

Contribuir a frenar les emissions de CO2 –el principal gas que genera l'efecte hivernacle- no es quelcom que depengui sols de les industries 'emissores', que actualment estan subjectes a objectius anuals de reducció fixats per l'Administració. És també quelcom en el que es pot implicar activament qualsevol empesa o organització, així com particulars, a base de neutralitzar en certa mesura la seva contribució a les emissions globals de CO2. És a dir, per la via de compensar -mitjançant Certificats de Reducció d'Emissions- l'equivalent a la seva 'petjada de carboni'. 

Cada dia consumim -empreses, organitzacions, famílies- gran quantitat d'energia en les nostres activitats; especialment en l'ús de vehicles, il·luminació d'edificis, calefacció i aire condicionat, transport aeri, i d'altra mobilitat. Un consum d'energia que, a la vegada, produeix -directament o indirectament- quantitats de diòxid de carboni  (CO2) que van a l'atmosfera. Aquestes emissions contribueixen clarament al valentament global del planeta; i una tona d'emissions te el mateix impacte, s'emeti en una o altra part del mon. 

 

 

 

 

 

Com a part del seu compromís mediambiental pot tractar de reduir el seu consum d'energia en la mesura del possible: canviant hàbits, adoptant mesures d'estalvi i d'eficiència energètica. Encara que certament part del seu actual impacte sobre les emissions globals és, avui per avui, inevitable.

 

Pot començar per compensar part d'aquest impacte inevitable, la qual cosa el permetrà d'avançar cap a una situació de neutralitat pel que fa a la seva contribució a les emissions globals. Com? Contribuint a la reducció d'aquestes en una quantitat equivalent, en un altre lloc.

                                                   L'invitem a informar-se sense compromís:        

   CÀLCUL DE LA PETJADA DE CARBONI

 

Digui'ns ( @ ) quina part de la seva petjada de carboni voldria compensar -el que significarà un numero determinat de tones de  CO2  

  I li oferirem a tal fi projectes de desenvolupament sostenible per als que hi hagi  Certificats de Reducció d'Emissions disponibles; i l'indicarem quant podria costar-li dur a terme tal compensació. I vostè llavors decideix.

 

(Tornar )

 

 

QUÈ SIGNIFICA COMPENSAR i com es du a terme

El mecanisme de la compensació d'emissions de CO2 consisteix en contribuir en la mesura desitjada a finançar projectes de desenvolupament sostenible -de generació d'energia de fonts renovables, projectes forestals, etc. - que redueixen en una quantitat equivalent les emissions de CO2 en un altra indret o país.

per a EMPRESES, entitats, associacions, clubs, ...

                 (llegir més  )

 

 

per a PARTICULARS, famílies, grups, persones individuals.

                                                                      (llegir més )

 

 

El MECANISME DE DESENVOLUPAMENT NET

És gestionat per l'Agència de Nacions Unides Convenció Marc de Nacions Unides per al  Canvi Climàtic (UNFCCC, en les seves sigles en Anglès), i constitueix la principal eina per a la implementació del protocol de Kyoto i de la seva continuïtat, l'Acord de Paris de 2016.

La compensació de la part de la seva 'petjada de carboni' que decideixi (que seran unes determinades tones-equivalents de CO2), es du a terme de la forma següent:

Cada projecte de desenvolupament net supervisat per Nacions Unides obté d'aquesta tants certificats de reducció d'emissions (CERs) como Tones d'emissions s'ha verificat que ha evitat (1 CER = 1 Tn. reduïda).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta de projectes de finançament privat (entitats locals, ONGs, empreses, ..) que si resulten econòmicament viables és perquè en part es financen sobre la base de que algú comprarà aquells CERs (també anomenats 'crèdits de carboni') un cop oficialment reconeguts per Nacions Unides (la seva Agencia UNFCCC). Un cop comprats, és a dir, utilitzats per a compensar emissions, passen automàticament a ser 'cancel·lats' en el Registre Oficial corresponent. En el nostre cas, el Registre de la Unió (UE), mecanisme que garanteix que un CER o pot ser utilitzat més d'una vegada.

Pertant, en parlar de compensació elque els hi oferim és comprar i cancel.lar en nom seu un determinat numero de CERs (= 'x' Tn. de CO2), lliurant-li llavors el corresponent certificat conforme aquests CERs s'han cance.lat en el Registre de la Unió.

(Tornar )

ELS PROJECTES QUE HO FAN POSSIBLE

 

   auditats de forma rigurosa*

   generen 'crèdits de carboni' certificats*, en base a 

  reduccions verificades* d'emissions de GEI

 *  per:

    UNFCCC                            Certified Emissions Reduction, CER

    The Gold Standard / TÜV,   'Verified Emissions Reduction' (VER)

 

Cartera de Projectes actual

 

 

 

 

  

   ©  EsE, 2017    -        Referencia legal , B65268450 - España