PROJECTES D'ENERGIES RENOVABLES: Sistemes descentralitzats, integrables en edificis / Disseny conceptual.

 

Disseny conceptual i anàlisi de viabilitat

 

 

L'enfocament adoptat és que el disseny tècnic i la viabilitat econòmica d'una idea-projecte en aquest camp són qüestions interdependents: És important determinar el cost per kWh del sistema resultant; però és igualment important el marc regulatori i d'ajudes existent i els usos locals del sector, juntament amb les respectives expectatives d'evolució:

 

És important la determinació del cost per kWh (o del seu equivalent referit a tèrmies), segons les diferents alternatives tecnològiques existents al mercat, per a així elegir l'òptima per a l' ubicació específica de que es tracti. I tenir en compte que una comparació simple, en abstracte, de tals alternatives (per exemple entre diferents tecnologies fotovoltaiques: mòduls estàndard, de capa fina, de concentració, de làmines flexibles, ...) pot resultar enganyosa degut a que cada una d'aquestes opcions te diferents costos d'inversió, diferents costos de manteniment, i diferent capacitat de generació donats uns determinats metres quadrats disponibles.

Si be és igualment important introduir en l'anàlisi de viabilitat, 1) la incidència de les ajudes i subvencions -del govern central, dels governs locals, ...- que hi puguin ser aplicables a l'idea-projecte en qüestió; i 2) les característiques precises del marc regulatori aplicable: probabilitat d'obtenir les autoritzacions i permisos en un determinat termini, així com (per a instal·lacions de generació elèctrica) el protocol de connexió a la xarxa amb la corresponent operadora elèctrica local.versió.

 Des d'aquesta perspectiva de l'anàlisi de la viabilitat econòmica, aquest conjunt de marc legal + regulació + usos administratius, tant estatals com a locals, constitueix un element determinant. I presenta moltes variants, no sols entre diferents Estats dintre l'UE si no entre diferents administracions autonòmiques i municipals en el cas d'Espanya.

TORNAR  ­

 

 

 

 

 

 

  ©  EsE, 2017    -       Referència legal,  B65268450 - Spain