Enllaços d'interés

 

 

Energías renovables

 

 

 

 

The European Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan)

 

 

S. E. Energia - Régimen Especial

 

 

    

 

ICAEN

Institut Català de l'Energia

 

 

 SolarPACES 

 

 

APLICACIONS D'ENERGIES RENOVABLES

SISTEMES DESCENTRALITZATS, INTEGRABLES EN EDIFICACIONS

 

   ESTUDIS, ENGINYERIA I ANÀLISI DE VIABILITAT

 

Desenvolupament i aplicació de sistemes avançats de generació solar i eòlica integrables en edificacions.

¤ Solar fotovoltaica de capa fina (BIPV):  Mòduls transparents (vidre fotovoltaic); làmines continues de base flexible (thin-film).

¤ Solar termoelèctrica, sistemes de concentració:  De tecnologies disc-Stirling , lineal-canal parabòlica, i Fresnel; per a sostres plans, o espais adjacents als edificis.

¤ Mini-eòlica per a aplicacions urbanes; de baix impacte visual.

¤ Aire condicionat per energia solar, 'solar cooling' (Sistemes mixtes: aire condicionat + aigua calenta sanitària), basats en col·lectors solars de concentració. 

  ― ☼ ─

Elaboració del disseny conceptual:

¤ Definició de l'avantprojecte, d'acord amb les característiques específiques de l'edificació i les opcions tecnològiques més adients disponibles.

¤ Previsió indicativa de costos i estalvis: Costos d'inversió, i costos de manteniment  anuals. Estalvi anual en la factura de la electricitat. Procés de permisos i legalització. Programes o opcions de finançament aplicables. 

(llegir més )

                                                                                                                                       

   DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE TÈCNIC   

¤  Disseny executiu del sistema a instal·lar (memòria tècnica): Tipus d'elements generadors. Elements complementaris (subsistemes, estructures de suport i de connexió; inversors, etc.). Capacitat generadora (kW, o tèrmies) del sistema. Producció energètica anual estimada (KWh, o estalvi de) en funció de les condicions climàtiques locals i l'orientació de la instal·lació. 

¤  Pressupost de Costos i Ingressos (memòria econòmica): Costos d'inversió (mòduls, màquines, i elements complementaris; costos d'instal·lació). Costos de manteniment anuals. Previsió d'Ingressos anuals per kW volcats a la xarxa, o reducció de costos en la factura de consum energètic.

¤  Pla de treball: Seqüència de passos i autoritzacions. Calendari previst.

 

 

   IMPLEMENTACIÓ DEl PROJECTE, i SEGUIMENT POSTERIOR   

 

Els serveis poden comprendre:

¤ Execució del projecte: Obtenció de les autoritzacions i permisos i del punt de connexió a la xarxa. Adquisició dels elements generadors, equips complementaris, i de la resta dels elements de la instal·lació. Direcció i supervisió dels treballs. Obtenció de l'autorització de posta en marxa. Entrega de la instal·lació en funcionament.

¤  Pla de finançament de la instal·lació: Preparació de les sol·licituds de subvencions a la inversió que siguin aplicables; o preparació de les propostes a presentar per a la sol·licitud de crèdits a inversors institucionals.

¤ Seguiment de la instal·lació: Supervisió del funcionament i manteniment de la instal·lació un cop aquesta en marxa.

 

  contacti'ns sense compromís per a ampliar la informació   @    

TORNAR  ­

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonst de finançament

 

 

 

 

 

IEE:  ELENA / PDA

(Project Development Assistance)

 

 

FINANÇAMENT PER

TERCERS (FPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ©  EsE, 2017    -       Referència legal,  B65268450 - Spain